TEGV – İSTKA Düşünmeyi Öğreniyorum Projesi

TEGV Eğitim Parklarındaki çocuklarla uygulanmak üzere, İstanbul Kalkınma Ajansı fonuyla hazırlanan Düşünmeyi Öğreniyorum Projesinin hedefi, 9-13 yaş arası çocukların temel düşünme becerilerini geliştirme yoluyla daha üst düzey becerilerin gelişimine katkıda bulunmaktı. Düşünmeyi Öğreniyorum Eğitim Programında; sözel beceriler, sayısal beceriler, yaratıcı düşünme, yaratıcı problem çözme ve mantıksal çıkarım becerileri kapsamında yer alan zihinsel kapasiteyi geliştirmeye yönelik etkinlikler aracılığıyla çocukların öğrenme kapasitelerinin güçlendirilmesi ve temel eğitimde edinmesi gereken becerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Temel düşünme becerilerinde farklı sınıf düzeylerindeki çocukların gelişim özelliklerine yönelik olarak 8 haftası eğitim etkinlikleri, bir haftası gezi ve bir haftası şenlik olmak üzere 10 haftadan oluşan bir eğitim programı tasarlandı. Programı uygulayacak olan gönüllülerin eğitici eğitimi verildi. Eğitim Programı için 3-4. sınıflar, 5-6. sınıflar ve 7-8 sınıflar olmak üzere üç ayrı gönüllü seti hazırlandı. Her gönüllü seti gönüllü kitabı ve eğitim materyallerinden oluşturuldu. TEGV etkinlik noktalarında projenin etkinliklerine katılan ve programa hiç katılmamış olan çocukların erişebilecekleri bir web sitesi hazırlandı. Web sitesinde program kazanımlarından yola çıkılarak sözel, sayısal, mantıksal çıkarım, yaratıcı düşünme ve yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli oyun, etkinlik ve bilgilere yer verildi.
16 haftalık eğitim içerikleri, TEGV’in tüm eğitim programlarının temelini oluşturan oyun temelli ve çocuk katılımının ön planda tutulduğu yaklaşım ile hazırlandı. Eğitimlerin 8 haftası yüz yüze; 4 haftası web tabanlı içeriklerle çevrimiçi çalışma, 2 haftası müze, bilim merkezi, sergi vb. gibi mekânlara gezi ve son 2 haftası şenlik olarak planlandı. Nisan ayında pilot uygulaması başlatılan programın Ekim 2013’te İstanbul’daki tüm etkinlik noktalarımızda yaygın olarak uygulanması planlanıyor. %90’ı İSTKA finansmanı, %10’u TEGV katkısı ile sürdürülen Düşünmeyi Öğreniyorum projesi ile bir yılda İstanbul’da 768 çocuk ve 96 gönüllümüze ulaşmayı hedefliyoruz.


Proje Sahibi: TEGV
Proje Tarihi : Ekim 2013